1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)